Midsommarafton fredag 23 juni 2017

Välkommen att fira midsommar i Dalsebo.

 

I Dalsebo har vi ett traditionellt midsommarfrirande. 

 

Midsommarstången blir klädd med löv och blommor av alla som vill hjälpa till att klä stången som vi sedan reser tillsammans. Éfter det börjar vi dansen till bl.a. små grodorna mm. 13:30-14:30 

Nytt för i år är Dans och Lekar för barn uppe på Dalsebo Loge. 18:30

Möjligheter att grilla kommer att finnas. Grillarna kommer att tändas men var och en tar med sig vad de vill grilla.