Dalsebo är en liten by som ligger ca 2 mil öster om Hultsfred ca 2,5 mil, ca 3 mil från Vimmerby och ca 2 mil från Kristdala. Idag är man ca 20 fastboende i byn, man har en aktiv samhällsförening och arbetar tillsammans för gemensamma projekt i byn. 


Första gången platsen är omnämnd i dokument är 1398, då som Dalsiöboda. Det finns ett antal fornlämningar i området. Det laga skiftet genomfördes så sent som 1955, vilket har medfört att bykärnan är tämligen intakt från storskiftet i slutet av 1700-talet. Mitt i byn ligger väderkvarnen från 1845 som idag fungerar som museum.